Płyn do mycia elewacji i posadzek Renowal 600

Płyn do mycia elewacji i posadzek

  • usuwa zabrudzenia na tynkach elewacyjnych oraz powierzchniach kamiennych (w tym marmurowych),
  • nie niszczy struktury czyszczonej powierzchni,
  • do stosowania metodą ręczną jak i myjkami ciśnieniowymi.

Rodzaj produktu

Płyn do mycia elewacji i posadzek

Zastosowanie

Renowal 600 służy do czyszczenia elewacji z tynków akrylowych, silikatowych, silikonowych i mineralnych oraz okładzin kamiennych (w tym marmurowych).

Właściwości i dozowanie

Zasadowy roztwór wodny z dodatkiem środków modyfikujących. Rozcieńczyć z wodą w proporcji od 1 : 10 do 1 : 20 w zależności od trwałości zabrudzenia.

Sposób użycia

Przeprowadzić test skuteczności oddziaływania na niewielkiej powierzchni.

Rozprowadzać środek za pomocą szczotki lub gąbki. Odczekać kilka minut, ale nie dopuścić do wyschnięcia czyszczonej powierzchni. Można szorować powierzchnię za pomocą szczotki z miękkim lub twardym włosiem albo usuwać brud myjką ciśnieniową. W miarę potrzeby można powtórnie zwilżyć płynem czyszczoną powierzchnię. Zebrać brudny płyn z powierzchni, spłukać czystą wodą (powtórzyć 2 - 3 razy). Pozostawić do wyschnięcia.

Wydajność

Wydajność z 1,0 litra – od 25 m2 do 75 m2 w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5ºC do +30ºC.

Okres przydatności do użycia wynosi 36 miesięcy.

Uwagi i zalecenia

Stosować rękawice ochronne. Zabezpieczyć środek przed dostępem dzieci.

W przypadku kontaktu produktu z oczami należy obficie przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem.

Producent gwarantuje jakość wyrobu , lecz nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Przedstawione powyżej informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP.

W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próbny na niewielkiej powierzchni w celu sprawdzenia czy efekt końcowy jest zadowalający lub skontaktować się z Allpro sp. z o.o.

Opakowanie

Butelka 1 litr i 5 litrów